Målsætning

Målsætning for DCH Varde

Indlæringsmetoder
Vi lægger vægt på at det skal være sjovt for hunden at gå til træning. Det forpligter os til at

  • være åbne overfor nye træningsmetoder
  • at trænerne videreuddanner sig og
  • at nye træningsmetoder tages i brug i træningen, hvor det er hensigtsmæssigt.

Udvikling af blivende medlemmer/konkurrencehunde
Klubbens største andel af medlemmer går til træning, for at lære basal lydighed. Træningen skal være attraktiv og almennyttig for denne gruppe, der er klubbens grundlag. Ved at tilbyde den bedst mulige træning, ud fra førerens egne forudsætninger, vil der også være grundlag for rekruttering af hundeførere, der ønsker at gøre hundetræningen til en sport. Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse, undersøges medlemmernes ønsker og forventninger. Der skal være større fokus på medlemmer med lyst og evne til at dyrke hundetræning som sport både med og uden konkurrence. Udviklingen af blivende medlemmer/konkurrencehunde kan understøttes ved f.eks. lejlighedsvis brug af eksterne instruktører, træningssamling for alle konkurrencehunde med fokus på specifikke discipliner eller nye træningsmetoder.

Fastholdelse af nuværende og udvikling af nye trænere
Det skal gøres mere attraktivt at blive og blive ved med at være træner i klubben. Nye trænere skal rekrutteres fra de blivende medlemmer, der har oparbejdet en vis erfaring og som viser flair og interesse for hundetræning og klubarbejdet generelt. Dette skal gøres med udgangspunkt i at også trænerne har mulighed for at få træning med egen hund. Der skal øget fokus på efteruddannelse af erfarne trænere i eksempelvis nye træningsmetoder og mulighed for videreuddannelse af nye trænere efter endt grunduddannelse.

MISSION
DCH for alle: alle hunde, uanset alder, race eller træningsniveau, kan træne i klubben.

VISION
Det er DCH Vardes vision, at være den foretrukne samarbejdspartner indenfor hundetræning i ny Varde kommune, både for hundeejere, pressen og kommunen.

Der er lukket for kommentarer.


© Danmarks Civile Hundeførerforening i Varde